Over rni

ingenieursbureau zwolle Rene N 1In 2007 ben ik zelfstandig gaan werken onder de naam rni Ingenieursbureau voor Constructies. Mijn eerste berekeningen waren een aantal viaducten en onderdoorgangen in het tracé van de Hanzelijn nabij Kampen. Daarvoor ben ik zo’n 10 jaar werkzaam geweest bij diverse ingenieursbureaus.

Hoewel ik me gedurende de jaren meer en meer gespecialiseerd heb in betonconstructies heb ik ook veel ervaring opgedaan met staal-, fundering- en damwandconstructies. Daarnaast heb ik de afgelopen tijd gerekend aan hout-, aluminium- en glasconstructies. In de basis dus best wel een breed werkgebied.

Ik ben er van overtuigd dat mijn werk niet bestaat uit het alleen rekenen en de kunst van de daarbij behorende laagste prijs. Een constructeur kijkt om zich heen, vooruit, past het ontwerp aan de omstandigheden aan en overlegt doorlopend met zijn opdrachtgever. Berekeningen vormen slechts een afsluiting hierin.

Ik voel me verantwoordelijk voor mijn werk, toets mijn werk met berekeningen, denk na over risico’s en laat mijn werk controleren. In mijn vrije tijd volg ik opleidingen en cursussen om mijn vakkennis aan te vullen en up to date te houden.

Ik ben gewend om aan grote projecten te werken maar werk daarnaast ook aan kleine projecten. De meeste ervaring heb ik in de civiele bouw opgedaan, maar heb daarnaast ook ervaring in de woning- en utiliteitsbouw.

Op dit moment ben ik veel bezig met de herberekening van bestaande constructies of bestaande constructies die aangepast worden. Verder controleer ik regelmatig berekeningen van derden en ben ik bezig geweest in de wereld van de geluidschermen.

Mijn klanten zijn divers. Ik werk onder andere voor Rijkwaterstaat, provincies, gemeenten en Staatsbosbeheer. Verder ondersteun ik regelmatig aannemers en ingenieursbureaus en doe ik werkzaamheden voor particulieren of een vereniging van eigenaren. Kortom mijn opdrachtgevers zijn erg divers.

Ik werk samen met OC2 BV om te kunnen sparren over technische vraagstukken en voor de noodzakelijke controle.